SPEDICE A DOPRAVA

Petr Miško
vedoucí disponent pro dopravu a logistiku
Telefon: +420 412 709 667
Mobil: 737 215 987
email: pmisko@jabor.cz

Gabriela Červenková
disponent pro dopravu a logistiku / dispatcher for transportation and logistics
Telefon: +420 412 709 666
Mobil: 736 481 637
email: gcervenkova@jabor.cz

Petra Adamová
disponent - analytik
Mobil: 604 315 700
email: padamova@jabor.cz