ZŮČASTNILI JSME SE KRUŠNOHORSKÉHO BYZNYS DAY

Dne 25. 10. jsme se zúčastnili akce s názvem Krušnohorský Byznys Day, kterou uspořádala okresní hospodářská komora v Chomutově. V příjemných prostorách městského divadla Chomutov se zde prezentovaly firmy jak z Ústeckého kraje tak zástupci firem z příhraniční oblasti Německa. Byla zde možnost osobně se postupně setkat se zástupci firem a navázat kontakty s možností případné budoucí spolupráce.