ÚČASTNILI JSME SE DNE ČESKÉ LOGISTIKY 2017

Vážení účastníci Dne české logistiky,

srdečně Vám děkujeme za Vaši účast na třetím ročníku logistického veletrhu, který pro Českou logistickou asociaci zorganizovala společnost RELIANT v prostorách logistické haly CTParku North v Kozomíně.

Odborný program a zajímavé expozice vystavovatelů v průběhu dne navštívilo bezmála 300 logistických odborníků a příznivců tohoto oboru.

Doufáme, že tento den byl pro Vás příležitostí k navázání dalších obchodních kontaktů a k neformálnímu setkání s přáteli a kolegy z logistického světa.

Fotografie naleznete na http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2017/fotogalerie/

Čtvrtý ročník Dne české logistiky se bude v rámci celé Evropy konat v dubnu 2018 a my se již dnes těšíme na další setkání s Vámi.

Za organizační tým s pozdravem,
Michaela Švábíková
produkční