ZE ŽĎÁRU JSME PŘIVEZLI ZLATO

Ve dnech 5 - 7.9. se uskutečnil ve Žďáru nad S. tradiční volejbalový turnaj, tentokrát již 22. v pořadí. Turnaj se konal pod záštitou ministra dopravy ČR, který turnaj navštěvuje a předává ceny nejlepším družstvům i jednotlivcům. O to milejší je pro nás skutečnost, že prvenství a pohár ministra dopravy získalo družstvo naší společnosti. V rámci programu jsme se zúčastnili i neformálního setkání s představiteli MD a ČESMAD Bohemia.