PODPORUJEME ODBORNÝ RŮST ZAMĚSTNANCŮ

Součástí politiky jakosti naší společnosti je rovněž trvalý růst vzdělání zaměstnanců zaměřených na specifické oblasti našich služeb. Současně jsou využívány možnosti dotačních programů vyhlašovaných MPSV ČR. V tomto roce jsme využili nově vyhlášeného programu „Vzdělání pro budoucnost“ a to v celkovém počtu 9 programů. Všechny přihlášené programy v celkové hodnotě 350.000,- Kč byli schváleny. Jejich realizace za celkové účasti 7 pracovníků se uskuteční v období tohoto a příštího roku.