ČESKÁ EXPEDICE KOLEM SVĚTA ANEB BIGTRIP.CZ

AKTUÁLNĚ:
"
Tímto bychom Vám chtěli ještě jednou poděkovat za sponzorský dar (celopolep vozidla) na naší Českou expedici kolem světa na 2 roky. Zážitky z cesty můžete sledovat buď na Facebooku: Big Trip.cz - Ladislav Bezděk nebo na webu:www.bigtrip.cz. BUDE TO JÍZDA!" (komentář pana Ladislava Bezděka, vedoucího celé expedice).

Český expediční team se nyní nachází v Egyptském Luxoru, po čase vás budeme aktuálně informovat dále.