HISTORICKÉ MOTIVY DOPRAVY V PODĚBRADECH

Aktuálně se podílíme ve spolupráci s akademickým malířem Atilou Vorosem na přípravě historických motivů vztahujících se k jednotlivým druhům dopravy ve spojení s městem Poděbrady. Tyto motivy budou digitálně zpracované. Začátkem června proběhne tiskové zpracování a poté aplikace přímo u výrobce skleněných desek Ertl - Glas, s.r.o. Finalizace tabulí na nové autobusové nádraží se předpokládá v druhé polovině června.