MONITORING SIL PRO SPOLEČNOST AGROFERT a.s.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo se spol. Agrofert jsme dokončili analýzu a monitoring  nemovitostí (zejména sil) v ČR. Monitoring jejíž záměrem je využití staveb pro umístění velkoplošných reklam spočíval ve vyhodnocení jejich technického stavu, určení typu opláštění, technickém zpracování dokumentace a zaměření výšky a šířky staveb. Monitoring prováděl tým specialistů na výškové práce, který celkově zaměřil a analyzoval 25 staveb po celém území ČR. Závěrečná zpráva zahrnuje současně statické výpočty a celkový rozpočet.

Mapa_sila_legenda.jpg