OC FONTÁNA TEPLICE A OC LITOMĚŘICE VIDEOUKÁZKA

Nahlédněte krátce do zákulisí tisku a realizace celopolepů výloh v OC Fontána...

Společnost Jabor pro s.r.o. dodávala do OC Fontána celopolepy všech volných výloh prodejen, aby se skleněné stěny vizuálně sjednotily a zároveň zakryly i vstupy do jednotlivých zatím neprojaých prodejen. Jednalo se o logisticky a časově poměrně nelehký úkol, protože se výroba kryla s termínem Slavnostního otevření nové haly. Nakonec se výrobě i montážní četě podařilo hlavní nápor zvládnout i přesto, že se celkový objem vyšplhal téměř na 1000 m2. Jsme rádi nejen za zajímavou zakázku, ale že jsme mohli přispět ke zdárnému otevření takto významné budovy v centru Teplic a samozřejmě i stejnojmenného OC v Litoměřicích.