BIOS s. r. o.

VÝROBA DĚLÍCÍCH PLACHET HALY

V průběhu měsíce června naše spol. JABOR pro realizovala zakázku dělících plachet pro venkovní skladiště fy. BIOS v České Lípě o celkové výměře 1.000 m2. Zakázku jsme realizovali na „klíč“ od počátečního návrhu řešení dělících stěn přes výrobu až po konečnou montáž plachet.